Yleinen

Luin kiinnostavan, The New York Timesin julkaiseman, artikkelin Googlen tutkimuksesta, jossa pyrittiin löytämään selitys sille, mitkä tekijät yhdistävät menestyneitä tiimejä. Monimutkaisten asioiden ratkaiseminen ja muuttuva ympäristö edellyttää ketteryyttä ja ihmisten välistä yhteistyötä – puhumattakaan hyvästä fiiliksestä, joka sitoo meidät työyhteisöön. Aihe on mielenkiintoinen, sillä useilla työpaikoilla tavoitellaan työntekijöiden itseohjautuvuutta jakamalla heidät tiimeihin.  Valitettavasti aito tiimityö […]

Read More

Olen viime aikoina seurannut surullisena usean ihmisen työnhakua ja uudelleen sijoittumista työmarkkinoilla. Vuosien menestyksekkäällä uralla ei ole merkitystä työllistymisessä, jos ei ole päivittänyt omaa ammattitaitoaan vastaamaan tämän päivän kysyntää. Ammattitaidon määritelmään kuuluu myös se, että joku on siitä valmis maksamaan. Millä osaamisella vakuuttaisit työnantajasi? Kuvitellaan, että nykyinen työnantajasi on palkannut sinut seitsemän vuotta sitten. Olet […]

Read More

Kesälomani aikana eräs alaisenani toiminut projektipäällikkö irtisanoutui, mikä sai minut pohtimaan työntekijän lähtemistä esimiehen näkökulmasta. Vaikka irtisanoutumisen saattaa aavistaa, on se aina jonkin asteinen yllätys. Irtisanoutumisen jälkeen esimies saattaa kokea epäonnistuneensa työssään. Usein kuulee väitettävän, että työntekijän irtisanoutumispäätökseen vaikuttaa eniten lähiesimiehen toiminta. Liian ankara ei pidä kuitenkaan itselleen olla, sillä sellaisia kokeneita esimiehiä ei ole […]

Read More

Osana avoimuuden ja vuorovaikutuksen lisäämistä luovuin kesäkuun lopussa omasta työhuoneestani ja siirsin työpisteeni avokonttoriin tiimiläisteni joukkoon. Samalla vaihdoin ylisuuren työpöytäni puolta pienempään. Houkuttelin myös muun johtoryhmän samaan kokeiluun. Kolmen kuukauden jälkeen on kiinnostavaa kerrata kokemuksia ja todeta ettei paluuta vanhaan enää ole. Kokemuksena eristyskopista siirtyminen ihmisten joukkoon on ollut vapauttava. Aiemmin jäin paitsi päivän vitseistä […]

Read More

Jos pitäisi nimetä yksi aihe johtamisessa, josta haluaisin oppia paljon lisää, se olisi työyhteistön sisäinen viestintä. Kuunnellessani palautetta työpaikkojen kehityskohteista ne liittyvät usein tavalla tai toisella viestinnän ongelmiin. Tietoa ei ole saatu riittävästi, se tulee epävirallista reittiä tai kerrottu asia aiheuttaa epäselvyyttä. Puutteelliseksi koettu tieto aiheuttaa luonnollisesti ärtymystä meille kaikille. Epäselviä viestintätilanteita arvioidessa palautuu aina […]

Read More

Ei ole sattumaa, miksi toiset tiimit syttyvät työhönsä saavuttaen tuloksia ja toiset jäävät aikatauluistaan ja tavoitteistaan jälkeen. Samat menestystekijät koskevat niin projektitiimejä kuin johtoryhmiäkin. Perinteisessä johtamiskirjallisuudessa painotetaan johtajan merkitystä ryhmän menestymisessä. Modernissa organisaatiossa asiantuntijatiimit toimivat itsenäisesti, jolloin yksilöiden ammattitaidon merkitys puolestaan korostuu. Kullakin tiimiläisellä on oltava omaan rooliinsa riittävä substanssiosaaminen. Huipputyypit haluavat työskennellä toisten osaajien […]

Read More

Useissa organisaatioissa kärsitään siiloutuneesta yrityskulttuurista, jossa eri osastojen välistä yhteistyötä hankaloittaa näkymättömät muurit. Yhdessä tekeminen on korvautunut oman osaston tai henkilökohtaisten etujen puolustamisella niin, että asiakkaan palvelukokemus ja koko yrityksen etu unohtuvat.  Yhä useamman organisaation on pystyttävä toimimaan nykyistä joustavammin, jotta mm. digitalisaation muuttamaan toimintaympäristöön pystytään vastaamaan. Perinteinen johtaminen on tukevasti nojannut rajojen muodostamiseen organisaation […]

Read More

Useassa organisaatiossa käydään alkuvuodesta vuosittaiset kehityskeskustelut. Kalenterin täyttyessä keskusteluista ja niihin valmistautumisesta alkaa pohtia, mihin koko käytäntöä edes tarvitaan? Joissain organisaatioissa kehityskeskusteluista on luovuttu kokonaan. Työnantajan näkökulmasta keskusteluihin menee valtavat määrät aikaa, eikä huonosti valmistellut tai muodolliset keskustelut sytytä ketään. Kehityskeskustelut ovat alunperin kehitetty tulos- ja tavoitejohtamisen välineeksi. Suomessa ne ovat yleistyneet 1990-luvulla. Kehityskeskustelu perustuu […]

Read More

Prosessijohtaminen tuntuu useiden mielestä kovin vanhahtavalta ja insinöörimäiseltä. Halutaan mieluummin puhua matalista organisaatiorakenteista ja vähäisestä byrokratiasta, millä luodaan mielikuva asioiden sujuvuudesta, ketteryydestä ja ihmiskeskeisyydestä. Vaikka luotankin mieluummin ihmisten kykyyn ajatella itse kuin pilkuntarkkoihin sääntöihin, selkeät käytännöt ja hyvä organisointi on edellytys mille tahansa toimivalle työyhteisölle. Vaade prosessien kuvaamisen tarkkuudelle on yleensä sidoksissa yrityksen kokoon ja […]

Read More

Esimiestyö on jatkuvaa vuorovaikutusta. Osaava esimies kerää tietoa alaisilta kehitettävistä asioista ja ongelmakohdista. Hän auttaa palautteellaan työntekijöitä onnistumaan työssään, ohjaa oikeaan suuntaan ja toimimaan yhteisen tavoitteen mukaisesti. Lisäksi tämä motivoi ihmisiä osoittamalla aitoa kiinnostusta heidän työtä kohtaan. Itsestään selvää, eikö? Toimivan vuorovaikutuksen edellytys on läsnäolo, ilman sitä ei voi olla yhteydessä muihin ihmisiin. Läsnäoleva esimies […]

Read More