Kiusallisia näkökulmia työelämään ja johtamiseen

Kirja-arvostelu: Järkytä avoimuudella, Aki Ahlroth, Alma Talent 2017, 295 sivua

Hyvästä henkilöstöjohtamisesta ja esimiestyöstä on tullut kilpailuetu erityisesti kasvavilla toimialoilla, joilla ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Useat organisaatiot kehittävät systemaattisesti johtamiskäytäntöjään ja yrityskulttuuriaan parhaiden hakijoiden houkuttelemiseksi palvelukseensa. Mielekkäällä tavalla tehty työ, oikeudenmukaisuus ja innostavuus tuottavat työhyvinvointia ja saavat henkilöstön ponnistelemaan kohti parempia tuloksia. Reiluksi koettu johto rakentaa luottamuspääomaa organisaatioon, mikä auttaa kantamaan myös vaikeiden aikojen ja päätöksien yli.

Aki Ahlrothin kirjan lukemisen jälkeen ymmärtää, miksi useissa suomalaisissa organisaatioissa ollaan tyytymättömiä johtamiseen ja esimiestyöhön. Pahimmillaan työpaikan pomo on kömpelösti viestivä, vanhan liiton itsevaltias, joka epäilee jatkuvasti työntekijöidensä motivaatiota. Henkilöstö aistii luottamuspulan, kokee johdon käyttävän väärin valtaansa sekä huomaa olevansa syrjässä omaan työhönsä liittyvästä päätöksenteosta ja kehittämisestä. Huonon työpaikan pitkään kehnosti kohdeltu henkilöstö sairastuu krooniseen tyytymättömyyteen ja uhriutuu. Vastakkainasettelua korostaa johdon haaveet itseohjautuvista, innostuneista ja tuloksia tuottavista työntekijöistä.

Vaikka kirjan aiheet kumpuavat johtamisen perusteista kuten luottamuksen rakentamisesta, avoimuudesta ja työntekijöiden kuuntelemisesta, Aki linkittää ne virkistävällä tavalla tämän päivän ilmiöihin, digitaalisuuteen työelämässä, itseohjautuviin organisaatioihin, kilpailukykysopimukseen, irtisanomisiin ja yrityskulttuurin johtamiseen. Kerronnallaan Aki pyrkii oivalluttamaan lukijaa valmiiden ratkaisuiden sijaan nostamalla kymmeniä työelämän epäkohtia lukijan pohdittavaksi. Arvioinnin kohteeksi pääsevät myös organisaatioiden HR-osastot, joiden roolin Aki haluaisi asemoida uudelleen lähemmäksi liiketoimintaa ja asiakkaita.

Aki korostaa kirjassaan johtajien jatkuvan kehittymisen olevan tienä parempaan johtajuuteen ja työelämään. Hän toteaa kuitenkin, että hyvällä johtajalla on inhimillinen arvomaailma ja ihmiskäsitys, jotka perustuvat empatiakykyyn ja haluun luottaa ihmisiin. Mielenkiintoista on, missä määrin nämä ovat pysyviä ominaisuuksia osana persoonaa.

Parhaimmillaan kirja on viihdyttävää ja mukaansa tempaavaa luettavaa taitavien kielikuvien ja kiinnostavien tarinoiden ansiosta. Jossain kohdin kirja kaipaisi selkeämpää rakennetta, sillä nopea siirtyminen aiheesta toiseen pitää kerronnan paikotellen turhan yleisellä tasolla toistaen vanhoja huonon johtamisen kliseitä.

Pidin kirjasta. Sitä voi suositella uudelle esimiehelle tai kokeneelle johtajalle oman toimintansa reflektoinnin pohjaksi. Helppolukuisuutensa ansiosta se toimii hyvin myös kesälomalukemisena. :)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.