Kirja-arvostelu: Järkytä avoimuudella, Aki Ahlroth, Alma Talent 2017, 295 sivua Hyvästä henkilöstöjohtamisesta ja esimiestyöstä on tullut kilpailuetu erityisesti kasvavilla toimialoilla, joilla ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Useat organisaatiot kehittävät systemaattisesti johtamiskäytäntöjään ja yrityskulttuuriaan parhaiden hakijoiden houkuttelemiseksi palvelukseensa. Mielekkäällä tavalla tehty työ, oikeudenmukaisuus ja innostavuus tuottavat työhyvinvointia ja saavat henkilöstön ponnistelemaan kohti parempia tuloksia. Reiluksi koettu johto […]

Read More

Ei ole sattumaa, miksi toiset tiimit syttyvät työhönsä saavuttaen tuloksia ja toiset jäävät aikatauluistaan ja tavoitteistaan jälkeen. Samat menestystekijät koskevat niin projektitiimejä kuin johtoryhmiäkin. Perinteisessä johtamiskirjallisuudessa painotetaan johtajan merkitystä ryhmän menestymisessä. Modernissa organisaatiossa asiantuntijatiimit toimivat itsenäisesti, jolloin yksilöiden ammattitaidon merkitys puolestaan korostuu. Kullakin tiimiläisellä on oltava omaan rooliinsa riittävä substanssiosaaminen. Huipputyypit haluavat työskennellä toisten osaajien […]

Read More