Prosessijohtaminen tuntuu useiden mielestä kovin vanhahtavalta ja insinöörimäiseltä. Halutaan mieluummin puhua matalista organisaatiorakenteista ja vähäisestä byrokratiasta, millä luodaan mielikuva asioiden sujuvuudesta, ketteryydestä ja ihmiskeskeisyydestä. Vaikka luotankin mieluummin ihmisten kykyyn ajatella itse kuin pilkuntarkkoihin sääntöihin, selkeät käytännöt ja hyvä organisointi on edellytys mille tahansa toimivalle työyhteisölle. Vaade prosessien kuvaamisen tarkkuudelle on yleensä sidoksissa yrityksen kokoon ja […]

Read More