Jos pitäisi nimetä yksi aihe johtamisessa, josta haluaisin oppia paljon lisää, se olisi työyhteistön sisäinen viestintä. Kuunnellessani palautetta työpaikkojen kehityskohteista ne liittyvät usein tavalla tai toisella viestinnän ongelmiin. Tietoa ei ole saatu riittävästi, se tulee epävirallista reittiä tai kerrottu asia aiheuttaa epäselvyyttä. Puutteelliseksi koettu tieto aiheuttaa luonnollisesti ärtymystä meille kaikille. Epäselviä viestintätilanteita arvioidessa palautuu aina […]

Read More