Ei ole sattumaa, miksi toiset tiimit syttyvät työhönsä saavuttaen tuloksia ja toiset jäävät aikatauluistaan ja tavoitteistaan jälkeen. Samat menestystekijät koskevat niin projektitiimejä kuin johtoryhmiäkin. Perinteisessä johtamiskirjallisuudessa painotetaan johtajan merkitystä ryhmän menestymisessä. Modernissa organisaatiossa asiantuntijatiimit toimivat itsenäisesti, jolloin yksilöiden ammattitaidon merkitys puolestaan korostuu. Kullakin tiimiläisellä on oltava omaan rooliinsa riittävä substanssiosaaminen. Huipputyypit haluavat työskennellä toisten osaajien […]

Read More