Useissa organisaatioissa kärsitään siiloutuneesta yrityskulttuurista, jossa eri osastojen välistä yhteistyötä hankaloittaa näkymättömät muurit. Yhdessä tekeminen on korvautunut oman osaston tai henkilökohtaisten etujen puolustamisella niin, että asiakkaan palvelukokemus ja koko yrityksen etu unohtuvat.  Yhä useamman organisaation on pystyttävä toimimaan nykyistä joustavammin, jotta mm. digitalisaation muuttamaan toimintaympäristöön pystytään vastaamaan. Perinteinen johtaminen on tukevasti nojannut rajojen muodostamiseen organisaation […]

Read More