Useassa organisaatiossa käydään alkuvuodesta vuosittaiset kehityskeskustelut. Kalenterin täyttyessä keskusteluista ja niihin valmistautumisesta alkaa pohtia, mihin koko käytäntöä edes tarvitaan? Joissain organisaatioissa kehityskeskusteluista on luovuttu kokonaan. Työnantajan näkökulmasta keskusteluihin menee valtavat määrät aikaa, eikä huonosti valmistellut tai muodolliset keskustelut sytytä ketään. Kehityskeskustelut ovat alunperin kehitetty tulos- ja tavoitejohtamisen välineeksi. Suomessa ne ovat yleistyneet 1990-luvulla. Kehityskeskustelu perustuu […]

Read More