Prosessijohtaminen tuntuu useiden mielestä kovin vanhahtavalta ja insinöörimäiseltä. Halutaan mieluummin puhua matalista organisaatiorakenteista ja vähäisestä byrokratiasta, millä luodaan mielikuva asioiden sujuvuudesta, ketteryydestä ja ihmiskeskeisyydestä. Vaikka luotankin mieluummin ihmisten kykyyn ajatella itse kuin pilkuntarkkoihin sääntöihin, selkeät käytännöt ja hyvä organisointi on edellytys mille tahansa toimivalle työyhteisölle. Vaade prosessien kuvaamisen tarkkuudelle on yleensä sidoksissa yrityksen kokoon ja […]

Read More

Jokainen esimies törmää silloin tällöin tilanteisiin, jolloin fiksun ja ammattitaitoisen alaisen tai työkaverin käytös taantuu kypsän aikuisen käytöksestä lapsen tasolle. Tällainen käytös voi olla esimerkiksi oikuttelua, vastuun välttelyä, äänekästä kapinointia tai kolleegalle puhumattomuutta, mikä edelleen vaikeuttaa töiden hoitamista ja heikentää työyhteisön yhteishenkeä. Lapsenomaisen käytöksen kohtaaminen on yksi osa esimiehen ammattitaitoa, sillä ilman aikuismaista ratkaisua tilanteet […]

Read More

Esimiehen toiseksi tärkein tehtävä, priorisoinnin jälkeen, on mielestäni asioiden delegointi. Onnistunut delegointi saa ihmiset ja organisaation liikkumaan tavoitetta kohti. Epäonnistuessaan saa paljon vahinkoa aikaiseksi: asiat eivät etene, eivätkä tehtävät valmistu suunnitellusti. Mikäli esimies ei ymmärrä delegoida vastuuta eteenpäin, työntekijöiden kyvyt jäävät käyttämättä ja tämän oma työkuorma kasvaa liian suureksi. Seuraavassa kantapään kautta oppimiani keinoja onnistuneeseen […]

Read More

Aloittaessani uutena esimiehenä opin nopeasti, ettei esimiehillä ole tehtävistä pulaa. Mahdollisen asiantuntijatyön lisäksi on tiimin tulosten seurantaa, hallinnollisia tehtäviä, töiden aikataulutusta, kehitysprojekteja, reklamaatioiden käsittelyä, asiakkaiden tapaamista ja niin edelleen. Kun menen toimistolle, en todennäköisesti saa kovin pitkään istua rauhassa, kun joku tulee keskeyttämään. Sähköpostit, pikaviestit ja puhelut vievät myös oman aikansa. Seuraavassa muutamia käyttämiäni keinoja, […]

Read More