Ei ole sattumaa, miksi toiset tiimit syttyvät työhönsä saavuttaen tuloksia ja toiset jäävät aikatauluistaan ja tavoitteistaan jälkeen. Samat menestystekijät koskevat niin projektitiimejä kuin johtoryhmiäkin. Perinteisessä johtamiskirjallisuudessa painotetaan johtajan merkitystä ryhmän menestymisessä. Modernissa organisaatiossa asiantuntijatiimit toimivat itsenäisesti, jolloin yksilöiden ammattitaidon merkitys puolestaan korostuu. Kullakin tiimiläisellä on oltava omaan rooliinsa riittävä substanssiosaaminen. Huipputyypit haluavat työskennellä toisten osaajien […]

Read More

Prosessijohtaminen tuntuu useiden mielestä kovin vanhahtavalta ja insinöörimäiseltä. Halutaan mieluummin puhua matalista organisaatiorakenteista ja vähäisestä byrokratiasta, millä luodaan mielikuva asioiden sujuvuudesta, ketteryydestä ja ihmiskeskeisyydestä. Vaikka luotankin mieluummin ihmisten kykyyn ajatella itse kuin pilkuntarkkoihin sääntöihin, selkeät käytännöt ja hyvä organisointi on edellytys mille tahansa toimivalle työyhteisölle. Vaade prosessien kuvaamisen tarkkuudelle on yleensä sidoksissa yrityksen kokoon ja […]

Read More

Esimiestyö on jatkuvaa vuorovaikutusta. Osaava esimies kerää tietoa alaisilta kehitettävistä asioista ja ongelmakohdista. Hän auttaa palautteellaan työntekijöitä onnistumaan työssään, ohjaa oikeaan suuntaan ja toimimaan yhteisen tavoitteen mukaisesti. Lisäksi tämä motivoi ihmisiä osoittamalla aitoa kiinnostusta heidän työtä kohtaan. Itsestään selvää, eikö? Toimivan vuorovaikutuksen edellytys on läsnäolo, ilman sitä ei voi olla yhteydessä muihin ihmisiin. Läsnäoleva esimies […]

Read More

Jokainen esimies törmää silloin tällöin tilanteisiin, jolloin fiksun ja ammattitaitoisen alaisen tai työkaverin käytös taantuu kypsän aikuisen käytöksestä lapsen tasolle. Tällainen käytös voi olla esimerkiksi oikuttelua, vastuun välttelyä, äänekästä kapinointia tai kolleegalle puhumattomuutta, mikä edelleen vaikeuttaa töiden hoitamista ja heikentää työyhteisön yhteishenkeä. Lapsenomaisen käytöksen kohtaaminen on yksi osa esimiehen ammattitaitoa, sillä ilman aikuismaista ratkaisua tilanteet […]

Read More

Esimiehen toiseksi tärkein tehtävä, priorisoinnin jälkeen, on mielestäni asioiden delegointi. Onnistunut delegointi saa ihmiset ja organisaation liikkumaan tavoitetta kohti. Epäonnistuessaan saa paljon vahinkoa aikaiseksi: asiat eivät etene, eivätkä tehtävät valmistu suunnitellusti. Mikäli esimies ei ymmärrä delegoida vastuuta eteenpäin, työntekijöiden kyvyt jäävät käyttämättä ja tämän oma työkuorma kasvaa liian suureksi. Seuraavassa kantapään kautta oppimiani keinoja onnistuneeseen […]

Read More

Aloittaessani uutena esimiehenä opin nopeasti, ettei esimiehillä ole tehtävistä pulaa. Mahdollisen asiantuntijatyön lisäksi on tiimin tulosten seurantaa, hallinnollisia tehtäviä, töiden aikataulutusta, kehitysprojekteja, reklamaatioiden käsittelyä, asiakkaiden tapaamista ja niin edelleen. Kun menen toimistolle, en todennäköisesti saa kovin pitkään istua rauhassa, kun joku tulee keskeyttämään. Sähköpostit, pikaviestit ja puhelut vievät myös oman aikansa. Seuraavassa muutamia käyttämiäni keinoja, […]

Read More

Aloittaessani itse uutena esimiehenä sain silloiselta pomoltani hyvän vinkin: kannattaa ottaa mahdollisimman pian rooli esimiehenä, sillä muuten auktoriteetti ja alaisten luottamus jää syntymättä. Ilman esimiesroolin ottamista mahdollisuus onnistua esimiestyössä jää olemattomaksi. Varsinkin, jos olet noussut esimieheksi asiantuntijoiden joukosta, et voi enää esimiehenä kaveerata alaistesi kanssa tai pyrkiä miellyttämään heitä, vaan toimit työnantajan edustajana alaisillesi. Virallisemmin […]

Read More

Esimiesvastuu alkaa usein organisaatiomuutoksesta tai nykyisen esimiehen lähtemisestä. Omalla kohdallani molemmat tekijät vaikuttivat oman esimiestaipaleeni käynnistymiseen. Olin pidempään ollut kiinnostunut esimiestyöstä, osin uteliaisuuttani, mutta myös halustani työskennellä roolissa, jossa pääsen vaikuttamaan asioihin. Kun sopiva paikka yrityksessämme aukeni, oma esimieheni tarjosi tehtävää minulle. Ennen esimiesuran alkua mielessäni oli monenlaisia harhaluuloja esimiestyöstä. Ajattelin muun muassa, että esimiehen […]

Read More