Jos pitäisi nimetä yksi aihe johtamisessa, josta haluaisin oppia paljon lisää, se olisi työyhteistön sisäinen viestintä. Kuunnellessani palautetta työpaikkojen kehityskohteista ne liittyvät usein tavalla tai toisella viestinnän ongelmiin. Tietoa ei ole saatu riittävästi, se tulee epävirallista reittiä tai kerrottu asia aiheuttaa epäselvyyttä. Puutteelliseksi koettu tieto aiheuttaa luonnollisesti ärtymystä meille kaikille. Epäselviä viestintätilanteita arvioidessa palautuu aina […]

Read More

Useissa organisaatioissa kärsitään siiloutuneesta yrityskulttuurista, jossa eri osastojen välistä yhteistyötä hankaloittaa näkymättömät muurit. Yhdessä tekeminen on korvautunut oman osaston tai henkilökohtaisten etujen puolustamisella niin, että asiakkaan palvelukokemus ja koko yrityksen etu unohtuvat.  Yhä useamman organisaation on pystyttävä toimimaan nykyistä joustavammin, jotta mm. digitalisaation muuttamaan toimintaympäristöön pystytään vastaamaan. Perinteinen johtaminen on tukevasti nojannut rajojen muodostamiseen organisaation […]

Read More